Privacy Statement

Sportklok biedt consumenten de mogelijkheid om online afspraken te maken bij de Dienstverlener van hun keuze. Op de website van de Dienstverlener kan de consument de door de Dienstverlener aangeboden diensten selecteren, contactgegevens invullen en een afspraak maken. De consument ontvangt een herinneringsmail de dag dat er is gereserveerd. In de mail staat een plaats en een tijd.

Sportklok hecht eraan een helder privacy beleid te hanteren met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de consument (en de bij haar aangesloten Dienstverleners) die van de Diensten gebruik maakt (de “Consument”). Dit beleid wordt in deze privacy policy (de “Privacy Policy”) beschreven. Sportklok houdt zich in alle gevallen aan de vereisten die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de algemene verorderning gegevensbescherming (AVG).

Sportklok verzamelt en verwerkt ten behoeve van de Dienstverlener persoonsgegevens van de Consument met de volgende doeleinden: (i) om de Dienstverlener in staat te stellen contact met de Consument op te nemen met betrekking tot de afspraak die de Consument heeft gemaakt, en om de Consument een herinnering van de afspraak te kunnen sturen een dag voordat deze plaatsvindt.

Anders dan in het kader van het hiervoor beschrevene zal Sportklok persoonsgegevens van de Consument niet aan derden verstrekken, tenzij daartoe gehouden op grond van wet- of regelgeving.

De Dienstverlener blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens.

Veiligheid van persoonsgegevens

 

Sportklok treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Consument adequaat beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Voorbeeld is een beveiligde https verbinding, waardoor de gegevens versleuteld worden Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% veilig zijn.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Sportklok zal persoonsgegevens van de Consument en Dienstverlener niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld en verwerkt zijn. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal OA de persoonsgegevens verwijderen of daaruit alle identificeerbare kenmerken verwijderen.

Op verzoek van de Dienstverlener zal Sportklok per direkt gegevens verwijderen. Ook heeft de Dienstverlener zelf de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwijderen.

Inzage in en correctie/ verwijdering van persoonsgegevens

Op verzoek van de Consument en/of Dienstverlener zal Sportklok binnen een termijn van vier weken schriftelijk inzage geven in het antwoord op de vraag of en zo ja welke persoonsgegevens van de betreffende Consument en/of Dienstverlener worden verwerkt. Op verzoek en indien daartoe gehouden zal OA de persoonsgegevens van een Consument en/of Dienstverlener bovendien binnen de daarvoor geldende termijnen corrigeren of verwijderen.

Hoe werkt Sportklok?

Met Sportklok maak je eenvoudig een reservering bij jouw fitness centrum of sport vereniging. Zoek jouw sportschool op en zie gelijk welke tijden beschikbaar zijn en hoe druk het dan is. Naast een tijd reserveren kan je ook reserveren voor verschillende extra's zoals bijvoorbeeld een groepsles. Sportscholen kunnen zelf kiezen welke extra's zij aanbieden. Kies een tijd en vul jouw gegevens in en ontvang de dag zelf een herinnering per mail van jouw reservering.

Maak als sporter eenmalig een account aan en wacht tot je account wordt geaccepteerd. Wanneer je account is geaccepteerd krijg je een mail en kan je beginnen met reserveren.

  • Zoek sportschool

  • Kies een tijdstip

  • Sport